Historia Oddziału.


HISTORIA ODDZIAŁU 0411 ŚWIDNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH.

     Lata 50-te XX wieku miejscowość Adampol koło Lublina to bardzo szybko budujący się zakład Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, duży napływ pracowników branży budowlanej i pracowników organizujących produkcję w WSK, którzy kwaterują w barakach na Franciszkowie. Prawie przy każdym baraku były komórki na opał w których także hodowano gołębie. Po pracy było to miejsce spotkań towarzyskich a przede wszystkim spotkań miłośników gołębi. Spotkania te doprowadziły do utworzenia grupy hodowców gołębi pocztowych przez następujących hodowców: Jan Dąbrowski, Franciszek Wielkoliński, Józef Ilnicki, Józef Śliwiński, Leon Piegow i jego syn Feliks Piegow, Jan Rutkowski, Krzysztof Adamczyk i inni mniej zaangażowani tą pasją ale hodujący gołębie pocztowe.
     W latach 60-tych mieszkańców baraków przenoszono do bloków. Część hodowli zlikwidowano, ci bardziej uparci hodowali gołębie nadal a nawet rozpoczynali lotowanie gołębi w oddziale Lublin. W tym czasie z nakazem pracy w Świdniku z Hajnówki przeprowadza się Jan Witkowski ze swą hodowlą pięknych niebieskich gołębi pocztowych, którymi lotował wcześniej i był z dużym doświadczeniem w lotach. Wokół Janka utworzono grupę lotową Świdnik, która rozpoczęła lotowanie w oddziale II-19 w Lublinie. Oprócz wymienionych do grupy lotowej wstąpili: Józef Jakson, Józef Glinka, Edward Dolecki, Aleksander Andrzejczak, Zygmunt Banecki, Stanisław Statowski, Tadeusz Zawistowski. Była to już grupa powyżej 20 hodowców świdnickich lotujących w Lublinie. Gołębie transportowano pociągiem na miejsce wkładań na ulicy Pocztowej w Lublinie. Było to bardzo uciążliwe. Pasja to wyrzeczenia. Kodeks hodowcy mówił, że gdy w danej okolicy jest powyżej 16 hodowców można utworzyć Oddział.
     W 1964 roku Lublin wyraził zgodę na powstanie Oddziału w Świdniku. Jako majątek otrzymaliśmy 2 zegary Benzing na korbkę oraz 2 klatki do transportu gołębi. Powołano zarząd oddziału w składzie:
     Jan Witkowski - Prezes
     Józef Jakson - Zastępca
     Aleksander Andrzejczak - Skarbnik
     Zygmunt Banecki - Sekretarz.
Komisja rewizyjna w składzie:
     Józef Glinka
     Edward Dolecki
     Tadeusz Zawistowski.
Do aktywnie lotującego Oddziału Świdnik zapisywali się hodowcy z Trawnik: Henryk Przychodzki, Mirosław Strąk, Władysław Janczak, Zdzisław Haponiuk, Wiesław Domański. Z Łęcznej: Jerzy Marcinek, Kazimierz Misiura, Tadeusz Lipiec. Z Dominowa: Czesław Jesionek, Roman Łasko, Marian Wójcik. Z Jackowa: Edward Pranagal, Jacek Migryt, Jan Wróbel. Z Krępca: Bogusław Gągoł, Leszek Bielak, Stefan Bielak, Ryszard Wróbel.
     Zegary do odbijania gołębi ustawiano w takich miejscach aby jak największej grupie hodowców stworzyć możliwość najszybszego odbicia. Konkursy trwały 2 nawet 3 dni. Zegary odbijaliśmy w świetlicy WSK, w Nadleśnictwie, u kol. Pranagala lub Doleckiego.
     W latach 70-tych zrobiliśmy składkę po 50 zł. na zegary na klatki a w latach póżniejszych na kabinę. W tym czasie kupiono kilka zegarów, niektórzy koledzy mieli swoje własne. Członków ciągle przybywało tak że w roku 1990 Oddział posiadał już 57 członków lotujących. Koledzy sprowadzali gołębie ze Sląska, z Rzeszowa, od Jarasiewicza, Kubickiego, Paszendy, Harta i od wielu znanych w tym czasie hodowców. W tym czasie po wielu różnych zawirowaniach organizacyjnych lotowaliśmy w oddziale Lublin. Każdego roku była większa rywalizacja, coraz większe szybkości osiągały gołębie. Oddział Lublin to oddział bardzo rozległy terytorialnie, co powodowało że wyniki nie zadowalały hodowców ze wschodnich sekcji.
     Od roku 1998 trwały dyskusje na temat odzielenia sekcji Świdnik, Łęcznej i Trawniki od oddziału Lublin. W 1999 roku rozpoczęły się negocjacje z oddziałem Lublin o odłączeniu sekcji Świdnik, Łęczna i Trawniki i powołanie nowego oddziału. Po dość długich pertraktacjach w roku 2000 Okręg Lublin powołał nowy Oddział Świdnik a Zarząd Główny PZHGP nadał Oddziałowi numer 0411.
     Od oddziału Lublin od którego odeszliśmy otrzymaliśmy tylko 8000 szt. obrączek rodowych. Kabinę transportową z własnych składek wykonały warsztaty szkolne ZST w Świdniku, zakupiliśmy kosze transportowe, a przewóz gołębi wykonywała firma transportowa.
W lutym 2000 roku powołano Zarząd Oddziału 0411 Świdnik w składzie:
     Jerzy Poniewozik - Prezes
     Kazimierz Misiura - V-ce prezes ds. lotowych
     Tadeusz Paterek - V-ce prezes ds. finansowych
     Szeliga Adam - Sekretarz
     Edward Pranagal - V-ce prezes ds.gospodarczych
     Aleksander Krysa - Członek Zarządu
Oddział Świdnik rozwijał się i funkcjonował dobrze , koledzy osiągali dobre wyniki i nagle szósty lot 2005 roku wypadek koło Bydgoszczy rozbiła się kabina transportowa z gołębiami. Nastał czas wysiłku związany z budową kabiny, koszy, zmiana przewożnika odbudowa stanu gołębników. Przy ogromnym zrozumieniu i zaangażowaniu członków Oddziału wykonaliśmy nową kabinę, zakupiliśmy kosze transportowe, wykonaliśmy drugą małą kabinę, sekcja Świdnik zakupiła drugi garaż. Dla Oddziału nastał czas normalnego funkcjonowania i skupienie się na wyniku.
Rok 2007 to czas wyborów na nową 4-ro letnią kadencję. Wybrano nowy zarząd w składzie:
     Tadeusz Paterek - Prezes Zarządu
     Leszek Bielak - V-ce Prezes ds. organizacji lotów
     Krzysztof Witek - V-ce prezes ds. finansowych
     Adam Szeliga - V-ce prezes ds. gospodarczych
     Aleksander Krysa - Sekretarz Zarządu
     Jerzy Poniewozik - Członek Zarządu
     Aleksander Wójcik - Członek Zarządu
Tragedie nie omijają nas i to te wielkie tragedie. Rok 2007 - czerwiec, w wypadkach drogowych giną trzej nasi koledzy z sekcji Trawniki:
     Eugeniusz Krasowski
     Robert Wojtal
     Marek Wawrzyszuk
Historia jak zwykle toczy się dalej. Rok 2008 przed lotami rezygnuje z wykonywania usługi transportowej przewożnik. Zarząd podejmuje decyzje o zakupie samochodu Mercedes Benz 914 i lawety transportowej. Wyniki 2008 roku to dobre wyniki w rakingu Oddziałów Okręgu Lublin.
      Sezon lotowy 2009 roku będzie to 49 sezon lotowy w zarejestrowanej historii Oddziału. Chcielibyśmy aby w dalszych latach swojej działalności Oddział dopisywał wspaniałe karty historii poparte wynikami na miarę Mistrzostw Polski.
      Sezon lotowy 2010 roku to 50 rocznica utworzenia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Świdniku. Rocznicę tę uczczono zorganizowaniem wystawy gołębi pocztowych Okręgu Lublin, nadaniu odznak zasłużonym hodowcom i podkreśleniu osiągnięć Oddziału Świdnik. Nagrody wręczali Prezes Okręgu kol Zbigniew Korszla, Starosta Świdnicki Pan Mirosław Król i Burmistrz Świdnika Pan Waldemar Jakson. Następne lata to dobre wyniki kolegów hodowców w rywalizacji w Oddziale, Okręgu i Regionie I. Za osiągane wyniki koledzy otrzymują puchary, dyplomy naszego stowarzyszenia a także nagrody ufundowane min. przez Starostę Świdnickiego, Burmistrza Świdnika, Firmę "Remondis", Kopalnię Bogdanka, Solidarność WSK-Augusta Westland, Wójta Gminy Mełgiew.
      Rok 2011 to nowe wybory na 4-letnią kadencję. Nowy młody zarząd kierował oddziałem rok z którego kol. Prezes zrezygnował a Prezes ds. lotowych zmarł. Z konieczności w 2012 roku nowe wybory zarządu, który pracuje w następującym składzie:
     Królik Sylwester - Prezes Zarządu
     Krysa Aleksander - V-ce Prezes ds. organizacji lotów
     Zając Andrzej - V-ce prezes ds. finansowych
     Witek Krzysztof - V-ce prezes ds. gospodarczych
     Wójcik Marian - Sekretarz Zarządu
     Romaniuk Andrzej - Członek Zarządu
     Szczepaniak Jerzy - Członek Zarządu
     Chwedoruk Piotr - Członek Zarządu
      Sezon lotowy 2012 był bardzo udany w lotach gołębi dorosłych i młodych. W 2013 roku Zarząd zakupił większą kabinę na 176 koszy, 142 nowe kosze transportowe i tak Oddział posiada Zestaw transportowy samochód + przyczepa na 236 koszy, w którym można jednocześnie przewieźć 5900 gołębi. 5 maja odbył się pierwszy lot konkursowy z miejscowości Sokołów Podlaski w którym rywalizowało 5300 gołębi. Wnioskując po trzech pierwszych lotach Sezon powinien być udany a koledzy z naszego Stowarzyszenia PZHGP zadowoleni.
      Sezon lotowy 2013 był dośc zmienny. Oddział przyjął do realizacji 14 lotów gołębi dorosłych w zakresie odległości od 120km do 760km maraton. Program lotowy został zrealizowany w całości pomimo dość często zmiennych warunkuch pogodowych, które w ogromnym stopniu wpływają na wyniki w danym locie i straty czasem doskonałych ptaków. Wyniki najlepsze w kategorii punktowej jak i w poszczególnych kategoriach uzyskali koledzy: Witek Andrzej, Witek Krzysztof, Pranagal Edward, Florek Ryszard, Prill Witold, Poniewozik Jerzy. W kategorii Generalne mistrzostwo polski najlepszy wynik zdobyło 2 kolegów: Pranagal Edward i Bronisz Karol. Supermistrzem Oddziału za sezon lotowy 2013 został Krzysztof Witek. Największy sukces 2013 roku dla Naszego Oddziału i Rejonu lotowego odniósł kolega Paweł Stanikowski, który lot z miejscowości HARLINGEN 1200km wygrał indywidualnie i druzynowo zdobywając nagrody pieniężne puchary i dyplomy.
      Sezon lotowy gołębi młodych 2013 roku był zaplanowany na 5 lotów od 120km do 330km. Miejsce na pudle wywalczyli koledzy Kasjan Mirosław, Szacoń Eugeniusz i Marzęda Leszek. Zarząd Oddziału Świdnik jak i koledzy hodowcy są zadowoleni z sezonu lotowego, wyniki były dość dobre, małe straty gołąbków dobrze rokują na wyniki w 2014 roku.
      Bardzo ważny podkreślenia jest fakt odbywania lotów nagradzanych pucharami przez Pana Starostę Powiatu Świdnickiego, Pana Burmistrza Miasta Świdnika, Związek Zawodowy Solidarność WSK Świdnik, Radę Pracowniczą WSK Świdnik a także osoby prywatne, wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni ponieważ podnoszą prestiż zawodów.             Dobry LotP.Z.H.G.P. ODDZIAŁ ŚWIDNIK